Termeni și condiții

Aspecte definitorii

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii realizate de către SC QZEEN SRL, prin intermediul magazinului virtual www.goudish.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris SC QZEEN SRL. 

Astfel, următorii termeni sunt definiți după cum urmează:

Cumpărător – persoană, firmă, companie sau alta entitate juridica ce plasează o Comanda.

Vânzător – societatea comercială SC QZEEN SRL, având sediul social în Municipiul Roman, Strada Alexandru cel Bun, Bloc 8, Scara C, Jud. Neamt, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J27/192/12.02.2021, CUI 43727720

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate Cumpărătorului de către Vânzător.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord sa livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii achitând contravaloarea acestora.

Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.

Drepturi de proprietate Intelectuala (în cele ce urmează DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natura de autor, drepturile legate de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.

Documente contractuale

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul www.goudish.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

  • Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice
  • Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul) 

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când exista o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea Cumpărătorului. Vânzătorul nu considera în niciun moment o comanda neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

Extinderea obligațiilor vânzătorului

Informațiile prezentate pe site-ul vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat.

Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului.

Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea CONTACT. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Cesionarea și subcontractarea

Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia.

Confidențialitate – publicitate

Toate documentele și informațiile de orice natura furnizate Vânzătorului de către Cumpărător, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai prin consimțământul scris al Vânzătorului și după obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primește.

Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Dreptul de proprietate intelectuala

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.

De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea SC QZEEN SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite fără acordul scris al proprietarului.

Termene si penalități

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorată. 

În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 5 zile lucrătoare.

Riscuri și responsabilități

Livrare

Vânzătorul se obliga sa expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat către Cumpărător. 

Produsele vor fi livrate in termen de 1-2 zile lucratoare.

Dacă sunt produse care nu exista în stocul vânzătorului, acesta nu este obligat sa le trimită cumpărătorului, chiar dacă pe site este trecut “În stoc” și comanda a fost plasată.

Avem dreptul de a ne selecta clienții.

În cazul în care cumpărătorul nu răspunde la telefonul de confirmare, ne rezervam dreptul de a nu trimite coletul.

Transport – Ambalare

În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzătorul va efectua livrare Bunurilor și Serviciile pe teritoriul României în zonele acoperite de serviciul de curierat.

Acceptare

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile.

Plăți – facturare

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Transferul proprietății

În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de primirea semnăturii de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora. Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală, în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

Răspundere

Vânzătorul nu se face responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor si Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care subcontractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

Forța majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat (calamitate, război, dezastru natural).

Legea aplicabilă – jurisdicția

Prezentul contract este supus Legislației în vigoare aplicabilă pe teritoriul României. Eventualele litigii apărute între părțile contractuale se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din Iași.

Dispoziții finale și prevederi diverse

În această secțiune va sunt prezentate condițiile de utilizare a serviciilor puse la dispoziția dvs. de către www.goudish.ro. Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste condiții oricând vom considera necesar, fără o notificare prealabilă, fapt pentru care este recomandată citirea acestor condiții de fiecare dată când vizitați acest magazin.

Prin simpla accesare a acestui site sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu aceste condiții, vă rugăm să încetați utilizarea acestui site.

Este strict interzisă utilizarea sau contactarea acestui magazin online în scopul dereglării sau alterării lui, a conținutului sau sistemului de securitate al acestuia cât și pentru a discredita sau hărțui proprietarul de drept al magazinului și/sau clienții săi sau pentru a discredita produsele comercializate de acesta. În plus, nu este permisă trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate către și de pe acest site (orice astfel de tentative vor fi considerate spam și raportate organelor competente).

Ne rezervăm dreptul ca din proprie inițiativă sau la cererea dvs., să completăm, corectăm sau să ștergem orice date cu caracter personal care sunt incomplete, incorecte, învechite sau inadecvate (inclusiv ștergerea conturilor clienților care nu respectă condițiile de utilizare ale acestui site).

Părțile din contract vor fi considerate contractanți independenți și nici uneia din părți nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte.

Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părți.

Momentan, nu putem onora comenzi online. Pentru mai multe detalii, va așteptăm sa ne contactați pe adresa de mail: office@goudish.ro